• Sản phẩm được gắn thẻ “xe tải đông lạnh ; xe tải fuso thùng đông lạnh ; xe tải thaco fuso ; xe tải canter đông lạnh ; xe tải fuso đông lạnh ; xe tải bảo ôn ; xe thùng đông lạnh nhật bản”

xe tải đông lạnh ; xe tải fuso thùng đông lạnh ; xe tải thaco fuso ; xe tải canter đông lạnh ; xe tải fuso đông lạnh ; xe tải bảo ôn ; xe thùng đông lạnh nhật bản

0933 805 344
0933 805 344
error: Content is protected !!